Anne Kaljas

Tegelen tervendusega ja väeriiete loomisega.
Iga inimene saab aidata ennast ja läbi selle aidata teisi. 

ELU TERVIKLIKKUS

Sinu elu on terviklik protsess, mille tähelepanelikul uurimisel võid hakata tähele panema, et saab seda kogeda erinevalt – saad olla protsessis osaleja, aga saad olla ka protsess ise.

Maagia käsitleb elusust ja teadvust ühe reaalsuse lahutamatute osadena, mis on omavahel tihedalt seotud ja pidevas vastastikmõjus. Teadvus koob elususse elu avaldumise mustrid, elu avaldumises tekivad uued mustrid, mida teadvus saab hakata omavahel kokku kuduma.

ELU TERVENDUS

Sinu elu on terviklik protsess, mille tähelepanelikul uurimisel võid hakata kogema, et see avaldub erinevalt. On elu, mida kujutled, nimetad, räägid, taotled ja analüüsid; ja on elu, mida elad.   

Maagia tegeleb teadvuse evolutsioneerumisega, mis on tsükliline protsess. Selle üks aluseid on teadmine, et teadvus evolutsioneerub ja, et seda protsessi on vaja juhtida. Mitte hoida teadvust kontrolli all, vaid märgata, millised on selle konkreetsed vajadused edasiseks arenguks, ka isikule indiviidina. Uued seosed ja avastatud isikuomadused võimaldavad teadvusel evolutsioneeruda ning individuaalsus kujuneb mingi konkreetse programmi järgi, mis on isiklik areng.  

ELU MAAGIA

Sinu elu on terviklik protsess, mille tähelepanelikul uurimisel võid hakata aimama, et maagia on teadvuse või teadvustamise looming ning, et teadmiste vägi liigub järgides looduses esinevaid põhimõtteid.

Maagia on teadvustamise looming ja ruunid on hea tööriist taolise loominguga tegelemiseks. Sest teadlikkuse või teadmise vägi liigub järgides põhimõtteid, mida kirjeldavad ruunid. Ruunid kirjeldavad neid energialiikumise põhimõtteid, mis esinevad looduses.

Töötoad:

23.07 kell 10:00 – 11:45 MAAGIA JA RUUNID
Töötoas räägime enesetervendusest. Sellest, kuidas leida ja astuda teele, mis taaskäivitab iseenda taasloomise protsessi. Kuidas ennast hoida ja kanda. Tervendus on protsess – millegi poole jõudmise ja selle minetamise vaheline aeg. Igaühel kulgeb see isemoodi, kellel hetke kellel aga kogu elu. Räägime elementidest, taotlusest ja väest, väeallikatest ning mees ja naisalgetest, jpm. Meid toetab šamaanitrumm ja ruunide energia.