AIA KHA/TÕNU TALIMAA

Minu elu üheks läbivaks jooneks on olnud oma teadmiste ja kogemuste kõige erinevamates vormides edasiandmine. Nii oli see kooli, ülikooli ja sõjaväe ajal kui ka talupidamisega tegeledes. Mõistsin, et minu elu üheks põhiülesandeks ongi oma oskuste ja kogemuste jagamine.
2000. aastal võtsin vastu teadliku otsuse – hakata läbi viima vestlusringe ja seminare teemadel, mida ise valdan ning hakkasin oma elu ümber korraldama. 

Seminare läbi viies on minu põhilisteks eesmärkideks:

  • Luua osalejatele seminaril või vestlusringis ohutud tingimused isiklike kogemuste saamiseks antud teemade kohta.
  • Võimaldada osalejatel praktikate kaudu omandada isiklikke uusi kogemusi antud teemade kohta ning aidata teooria kaudu erinevad kogemused liita ühtseks tervikuks.
  • Aidata osalejatel uued isiklikud kogemused muuta igapäevaelus praktiliselt kasutatavateks.
  • Luua osalejatele seminarist (antud teemast) informatiivne, energeetiline ja kehaline tervik.

Töötoad:

22.07 07.30 – 08.30 Äratusvõimlemine, jõukond ja šamaanihingamine

23.07 07.30 – 08.30 Äratusvõimlemine, jõukond ja šamaanihingamine

23.07 12.00 – 14.00 Taimsed teadvuse tehnoloogiad šamanismis